Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 66 (0.152 secs)
You searched for: creator:"Robert Skyler"
[1] 2     Next    Last
[texts]Dameidiog Ddaear - (Welsh Edition) - Robert Skyler
Antur epig i mewn gwallgofrwydd, y gyfres hon o straeon byrion yn edrych ar y cadwyni sy'n rhwymo'r ysbryd dynol i ailadrodd o oroesi.   : Nodi Drwg   Beth os gallai pobl yn ei feddwl drostynt eu hunain? Na, nid wyf yn golygu y syniadau cylchdroi o gwmpas â golchi unwaith, dro ar ôl tro wedyn â i ffitio fel cywion ieir cynifer mewn popty. Ond bob tro cyrraedd ar gyfer y wreichionen tu hwnt i'w hymateb drwy ofyn yn gallu, i wneud yn well na hyn? Ac yna yn ei wneud hynny...
Keywords: hanes amgen; adolygu; gwirionedd; blaenoriaeth; ffydd; dau; ryfel byd goruwchnaturiol; hitler marwolaeth; gwleidyddol-ffuglen wyddonol; straeon byrion; amddiffynfa alpaidd; amddiffynfa bafaria; amddiffynfa cenedlaethol; deheuol caer; ddaear; almaen natsïaidd; zhukov; stalin; hurtrwydd; ymennydd-olchi; rheoli meddwl mkultra; mk-uwch; anwybodaeth; rhesymu; gwirionedd personol; mordaith; antur epig; tanio; berlin; gwallgofrwydd; brwydr gyfer berlin; ryfel; cennad; ieuenctid; hitler; callineb glasoed; hunllefau; cysgodion; fuhrer-byncer; dyddiau olaf hitler; fyddin coch; goroesi; marwolaeth; marwolaethau; chancellery reich; gard feddw; delio marwolaeth; awyrennau ysgafn; stork luftwaffe; fieseler; awyrennau almaenwr bafaria; peilot benywaidd; peilot prawf benywaidd; reitsch hanna; adolf hitler; apocalypse; rhyfela ddinas; gorchfygwr; gorchfygodd; dyhuddo; fuhrer; natsïaeth; ffasgaeth; hedfan; babble; golygu; cam-drin hunain; gweddi; canfyddiad; maddeuant; cynllun strategol addysg; llwyddiant; ildio; caethwasiae
Downloads: 185 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Vở Ra Từng Mảnh Trái Đất - (Vietnamese Edition) - Robert Skyler
Má»t cuá»c phiêu lÆ°u sá»­ thi vào Äiên loạn, loạt truyá»n ngắn khám phá các chuá»i liên kết theo tinh thần của con ngÆ°á»i Äến sá»± lặp lại của sá»± sá»ng còn.   Tập 001: Xác Äá»nh Ãc   Má»i ngÆ°á»i nếu có thá» nghÄ© gì cho mình? Không, tôi không có nghÄ©a là những ý tÆ°á»ng xoay quanh â má»t khi rá»­a sạch, sau Ä...
Keywords: thay thế lịch; xét lại; sự thật; ưu tiên; đức tin; chiến tranh thế; siêu nhiên; hitler đã chết; chính trị; khoa học viễn; truyện ngắn; đồn nhỏ; bavaria đồn nhỏ; quốc đồn nhỏ; pháo; miền dưới; nazi; zhukov; stalin; ngu dốt; tẩy não; kiểm soát; mkultra; mk-cực; minh; luận; nhân thật; chuyến; phiêu; tia lửa; berlin; điên loạn; chiến berlin; chiến tranh giới; cung; thanh niên hitler; tỉnh thành niên; những mộng; bóng; fuhrer-két; cuối ngày hitler; quân; sống; chết; vong; dinh tướng reich; rượu; chết; chiếc; không quân; fieseler; máy bay đức; bayern; công; công nghiệm; hanna reitsch; adolf hitler; sách khải huyền; thành chiến tranh; chinh phục; chinh phục; xoa dịu; fuhrer; nghĩa phát; nghĩa phát; chuyến; nựng; thúc; phương tiện; dụng; nguyện; nhận thức; sự tha thứ; biệt; mang tính; hàng; chế độ nô; diệt; phòng; suất; đế chế
Downloads: 77 2.00 out of 5 stars2.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]부서진 조각 이승 - (Korean Edition) - Robert Skyler
ê´ê¸°ë¡ 기ë긴 모íì, ë¨í¸ ì´ë¬í ì¼ë ¨ì ìì¡´ì ë°ë³µì ì ì¬ì¬ìê² ë°ì¸ë©ëë ì¸ê°ì ì ì ì í구.   ìí¼ìë 001: ìë§ì ìë³ Â  ì¬ëë¤ì´ ì¤ì¤ë¡ 무ìì ìê°íë¤ë©´? ìë, ë 주ììì ìì´ëì´ë¥¼ íì  ë»ì´ ìëë¼ â ê·¸ë¼ í ë² ë°ë³µì íí¸ìë â ì¤ë¸ì ë무 ë§ì ë­ ê°ì ë§ê²...
Keywords: 대체 역사; 수정론; 진실; 우선 순위; 신앙; 세계 전쟁이; 초자연적; 사망 히틀러; 정치적 – 공상; 단편 소설; 고산 리다웃; 바이에른; 국가 리다웃; 남부 요새; 지하; 나치 독일; 스탈린; 어리석음; 세뇌; 마음 제어; 울트라; 무지; 집단 추론; 개인 진실; 긴 항해; 기나긴 모험; 불꽃; 베를린; 베를린에; 전쟁; 세계 전쟁이; 메신저; 히틀러 청소년; 청소년 정신; 악몽; 그림자; 총통 – 벙커; 지난 일 히틀러; 죽음; 소형 비행기; 독일 공군 황새; 생존; 사망; 사망률; 제국의 대사관; 술에 경비; 의; 독일 항공기; 바이에른; 여성 조종사; 여성의 시험 비행사; 아돌프 히틀러; 종말; 도시 전쟁; 정복자; 정복; 완화; 총통; 사회주의; 파시즘; 비행; 누설하다; 최후와 수단; 자기 학대; 기도; 지각; 용서; 는는; 획기적인; 항복; 노예 제도; 참사; 방어 자세; 배급; 제 3 제국; 소비에트; 산악; 요새
Downloads: 96 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Repesz Föld - (Hungarian Edition) - Robert Skyler
Az epikus kaland Årület, ez a sorozat rövid történetek tárja fel a láncok kötÅdnek az emberi lelket, hogy az ismétlés a túlélésre.   Epizód 001: Azonosító Gonosz   Mi van, ha az emberek nem jutott eszébe a maguk számára? Nem, nem úgy értem forog az elképzelések körül â egyszer mosott, majd megismételt â alkalmazkodva mint oly sok csirke egy grillezÅ...
Keywords: az alternatív történelem; revizionizmus; az igazság; prioritás; a hit; a második világháború; természetfeletti; a halál hitler; politikai-sci-fi; rövid történetek; alpesi erőd; bajor erőd; nemzeti erőd; dél-vár; föld alatti; náci németország; zsukov; sztálin; hülyeség; agymosást; elme ellenőrzése; mkultra; mk-ultra; tudatlanság; kollektív érvelés; személyes igazság; hosszú; epikus kaland; szikra; berlin; őrület; harc berlin; második világháború; futár; hitlerjugend; serdülő józanság; rémálmok; árnyékok; führer-bunker; utolsó napjaiban hitler; vörös hadsereg; túlélést; halál; halandóság; reich kancellária; részeg foglalkozó halált; könnyű repülőgépek; luftwaffe gólya; fieseler; német repülőgépek; bajorország; pilóta; tesztpilótája; hanna reitsch; adolf hitler; apokalipszis; városi hadviselés; hódító; elfoglalta; kibékítés; führer; nácizmus; fasizmus; repülés; gügyög; véget; jelenti; saját visszaélés; ima; észlelé
Downloads: 114 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]شظية الأرض - 001s - S.S.H.U.T. (Arabic Edition) - Robert Skyler
ÙÙØ­ÙØ© ÙغاÙرة Ø¥Ù٠اÙجÙÙÙ, ÙÙذ٠اÙسÙسÙØ© Ù٠اÙÙصص اÙÙصÙرة ÙÙستÙش٠اÙسÙاس٠اÙت٠تربط بÙ٠رÙØ­ اÙØ¥Ùسا٠إÙ٠تÙرار اÙبÙاء عÙÙ ÙÙد اÙØ­Ùاة.   اÙØ­ÙÙØ© 001: تحدÙد اÙشر   Ùاذا Ù٠أ٠اÙÙاس ÙعتÙدÙÙ ÙØ£ÙÙسÙÙ...
Keywords: بديل التاريخ; والتحريفية; والحقيقة; والأولوية; والإيمان; والحرب العالمية الثانية; خارق; وهتلر وفاة والسياسية; الخيال العلمي; قصص قصيرة; جبال الألب حصونهم; معقل البافاري; معقل الوطنية والجنوبية; وتحت الأرض القلعة; ألمانيا النازية; جوكوف وستالين; غباء; غسيل المخ; السيطرة العقل; الكنيست المتطرف; والجهل; والتفكير الجماعي; والحقيقة الشخصية; رحلة طويلة; ملحمة مغامرة; شرارة; برلين; الجنون; معركة برلين; والحرب العالمية الثانية; رسول; شباب هتلر; العقل للمراهقين; والكوابيس; والظلال; الفوهرر; أيام هتلر; الجيش الأحمر; والبقاء; والموت; وفيات; مستشارية الرايخ; الحرس حالة; والتعا
Downloads: 97
[texts]Fragment Tokë - (Albanian Edition) - Robert Skyler
Një aventurë epike në çmenduri, kjo seri me tregime të shkurtra shqyrton zinxhirët që lidh shpirtin e njeriut për përsëritjen e mbijetesës.   Episod 001: Identifikimin E Keqe   Ãfarë ndodh nëse njerëzit mund të mendojnë për veten e tyre? Jo, unë nuk do të thotë rradhës së ideve rreth â larë një herë, përsëritet pas â të aftë si pula kaq shumë në një furrë...
Keywords: histori alternativ; revizionizmit; të vërtetën; përparësi; besimi; luftë botërore dy; mbinatyrore; hitleri vdekje; politike-shkencë trillim; tregime të shkurtra; fortinë alpin; fortinë bavareze; fortinë kombëtare; jugore kala; nëntokësore; gjermani nazist; zhukov; stalini; marrëzi; ndërrim pikëpamjesh; kontrollit mendjes; mkultra; mk-ultra; injoranca; arsyetimi kolektive; vërtetën personale; lundrimi gjatë; aventurë epike; shkëndijë; berlin; çmenduri betejë berlin; luftë botërore; dërguarin; rinjtë hitleri; mendje shëndoshë adoleshente; ëndrra këqija; hijet; fuhrer-bunker; fundit ditë hitleri; ushtria kuqe; mbijetesën; vdekjes; vdekshmërisë; kancelari rajhun; roje dehur; kanë bëjnë vdekjen; avion lehta; lejlek luftwaffe; fieseler; avion gjerman; bayern; pilot femra; femra provë pilot; reitsch hanna; adolf hitleri; apokalips; luftë qytetit; pushtuesi; pushtoi; brutaliteti fuhrer; nazizmit; fashizmit; fluturim; murmurimë; përfundon thotë; vetë; abuzimi lutje; perce
Downloads: 172 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]כדור הארץ רסיס - (Hebrew Edition) - Robert Skyler
××¨×¤×ª×§× ×פ×ת ×ת×× ××ר××£, ×× ×¡××¨× ×©× ×¡×פ×ר×× ×§×¦×¨×× ×××נת ×ת ×××××× ×××× ×ת ×ר×× ××× ×ש×ת ×¢× ××××¨× ×©× ××שר××ת.   פרק 001: ××××× ×ר××¢   ×× ×× ×נש×× ×××××× ××ש×× ×ש××× ×¢×¦××? ××, ×× × ×× ×ת×××× ×¡×××× ×¡××× ×¨×¢××× ×ת â ר××¥ פע×, ×××...
Keywords: ההיסטוריה רוויזיוניזם חלופיים; האמת; עדיפות; אמונה; מלחמת העולם השנייה; על טבעי; היטלר מוות; מדע בדיוני פוליטי; סיפורים קצרים; מעוז אלפיני; מעוז בוואריה; מעוז הלאומי; בדרום המבצר; גרמניה המחתרת; נאצי; 'וקוב; סטלין; טיפשות; שטיפת; שליטה מוחית; בורות; חשיבה קולקטיבית; האמת האישית; ארוך; הרפתקה אפית; ניצוץ; ברלין; שיגעון הקרב ברלין; מלחמת העולם השנייה; שליח; הנוער ההיטלראי; שפיות ההתבגרות; סיוטים; צללים; הפיהרר בבונקר; האחרון היטלר ימים; הצבא הישרדות אדום; מוות; תמותה; הקנצלר; השומר שיכור; התמודדות מוות; מטוסים קלים; שטורך הלופטוואפה; מטוס גרמני; בוואריה; טייס הנשי; טייס ני×
Downloads: 74 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]片段地球 - (Traditional Chinese Edition) - Robert Skyler
å²è©©è¬çåéªè®æçå­,éåç³»åçç­ç¯å°èªªæ¢è¨äºé,æç¸äººçç²¾ç¥,以éè¤ççå­ã   ææ²001: 確å®éªæ¡   å¦æ人åè½çºèªå·±èæ³ï¼ä¸ï¼æä¸æ¯æåç¹æè½çæ³æ³ â ä¸æ¦æ´æ·¨ï¼ååå¤ â é©ååé樣å¾å¤éå¨ç¤èåºãå¯æ¯æ¯æ¬¡æ·±é çç«è±ï¼è¦æ±è¶åºäºä»åçåæå¯ä»¥ï¼ææ¯éæ´å¥½ï¼ç¶å¾é樣åãä½ è½æ³åæå¤å±éªï¼å...
Keywords: 非主流的歷史; 修正主義; 真理; 優先; 信念; 第二次世界大戰; 超自然; 死亡希特勒; 政治科幻小說; 短篇故事; 高山堡壘; 巴伐利亞堡壘; 國家堡壘; 南部要塞; 地下; 納粹德國; 朱可夫; 斯大林; 愚昧; 洗腦; 精神控制; 的; 的超; 無知; 集體推理; 個人私事; 長航; 史詩冒險; 火花; 柏林; 瘋狂; 柏林之戰; 二戰; 信使; 希特勒青年; 青少年理智; 做惡夢; 陰影; 元首; 掩體; 希特勒最後的日子; 紅軍的生存; 死亡; 死亡率; 帝國總理府; 醉後衛; 處理死亡; 輕型飛機; 空軍斯托奇; 連接; 德國飛機; 巴伐利亞; 女飛行員; 女試飛員; 漢娜; 希特勒; 啟示; 城市戰; 征服者; 征服; 綏靖政策; 希特勒; 納粹主義; 法西斯主義; 飛行; 胡言亂語; 目的和手段; 自我虐待; 祈禱; 感知; 寬恕; 除塵器; 突破; 投降; 奴役; 大屠殺; 防禦陣地; 理性; 第三帝國; 蘇俄; 山城; 懸浮物; 結束戰爭; 指揮官朱可夫; 更大的德國; æ
Downloads: 104 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fragmento Terra - (Portuguese Edition) - Robert Skyler
Uma aventura épica na loucura, esta série de contos explora as correntes que prendem o espírito humano à repetição de sobrevivência.   Episódio 001: Identificar O Mal   E se as pessoas pudessem pensar por si mesmos? Não, não me refiro girando em torno das idéias â Depois de lavada, então repetido â para atender a tantos como galinhas em uma churrasqueira...
Keywords: história alternativa; o revisionismo; a verdade; a prioridade; a fé; duas guerras mundiais; sobrenatural; a morte de; ficção científica e; contos; reduto alpino; reduto baviera; reduto nacional; fortaleza; alemanha; subterrânea nazista; zhukov; stalin; estupidez; lavagem cerebral; controle mente; mkultra; mk-ultra; ignorância; raciocínio coletivo; verdade pessoal; longa viagem; aventura épica; faísca; berlim; batalha loucura; berlim; duas guerras mundiais; entregar; juventude hitlerista; sanidade adolescente; pesadelos; sombras; führerbunker; hitler últimos dias; exército vermelho; sobrevivência; morte; mortalidade; chancelaria reich; guarda bêbado; lidar morte; aviões ligeiros; cegonha luftwaffe; fieseler; aviões alemães; baviera; piloto sexo feminino; piloto testes sexo; reitsch hanna; adolf hitler; apocalipse; guerra cidade; conquistador; conquistou; apaziguamento; fuhrer; nazismo; fascismo; vôo; balbuciar; meios fins; auto abuso; oração; percepção; perdão; esp; descoberta; renúnci
Downloads: 141 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Sfarâmatura Pamânt - (Romanian Edition) - Robert Skyler
O aventura epica în nebunie, aceastÄ serie de povestiri scurte exploreazÄ lanÅ£urile care leagÄ spiritul uman la repetarea de supravieÅ£uire.   Episodul 001: Identificarea RÄu   Ce se întâmplÄ dacÄ oamenii ar putea gândi pentru ei înÅiÅi? Nu, nu mÄ refer rotirea în jurul ideilor â o datÄ spÄlate, apoi repetate â pentru a se potrivi ca puii atât de multe într-un rotisor...
Keywords: istorie alternativă; revizionismul; adevărul; prioritate; credinta; război mondial; supranaturale; hitler moarte; politic-ştiinţă ficţiune; povestiri scurte; reduta alpin; reduta bavarez; reduta naţionale; sudul cetate; germania subterane; naziste; jukov; stalin; prostia; spălare creierului; control mintii; mkultra; mk-ultra; ignoranţă; raţionament colective; adevărul personal; călătorie lungă; aventura epica; scânteie; berlin; nebunie; bătălia pentru berlin; război mondial; mesager; tineret hitler; bun-simţ adolescenţă; coşmaruri; umbre; führerbunker; ultimele zile hitler; armata roşie; supravieţuire; deces; mortalitatea; cancelaria reich-ului; paza beat; care ocupă moartea; aeronave uşoare; barză luftwaffe; fieseler; avioane germane; bavaria; pilot feminin; pilot teste feminin; reitsch hanna; adolf hitler; apocalipsa; război oraş; cuceritor; cucerit; împăciuitoare; führer; nazist; fascist; zbor; termină gânguri; mijloace; abuzul sine; rugăciune; percepţia; iertare; esp
Downloads: 186 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(2 reviews)
[texts]टुकड़ा पृथ्वी - (Hindi Edition) - Robert Skyler
पाà¤à¤²à¤ªà¤¨ मà¥à¤ à¤à¤ महाà¤à¤¾à¤µà¥à¤¯ साहसिà¤, लà¤à¥ à¤à¤¥à¤¾à¤à¤ à¤à¥ à¤à¤¸ शà¥à¤°à¥à¤à¤à¤²à¤¾ शà¥à¤°à¥à¤à¤à¤²à¤¾ पड़ताल बà¤à¤¨à¥ à¤à¥ पà¥à¤¨à¤°à¤¾à¤µà¥à¤¤à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤°à¤¨à¥ à¤à¥ लिठबाधà¥à¤¯ हॠà...
Keywords: वैकल्पिक इतिहास; संशोधनवाद; सत्य; प्राथमिकता; विश्वास; दुनिया के दो; अलौकिक; मौत हिटलर; राजनीतिक विज्ञान कल्पना; लघु कथाएँ; अल्पाइन रीडाउट; रीडाउट; राष्ट्रीय रीडाउट; दक्षिणी किले; भूमिगत; नाजी जर्मनी; स्टालिन; मूर्खता; डिमाग धोनेवाला; नियंत्रण; अल्ट्रा; अज्ञानता; सामूहिक तर्क; निजी; लंबी यात्रा; महाकाव्य साहसिक; चिंगारी; बर्लिन; बर्लिन पागलपन लड़ाई; विश्व युद्ध; दूत; हिटलर युवा; किशोर विवेक; बुरà¥
Downloads: 164 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fragment Terre - (French Edition) - Robert Skyler
Une aventure épique dans la folie, cette série d'histoires courtes explore les chaînes qui lient l'esprit humain à la répétition de la survie.   Ãpisode 001: Identifier Le Mal   Que faire si les gens pouvaient penser par eux-mêmes? Non, je ne veux pas tourner les idées autour de â une fois lavé, puis répétée â pour s'adapter comme des poulets tant dans une rôtissoire...
Keywords: histoire suppléant; le révisionnisme; la vérité; la priorité; la foi; la deuxième guerre; le surnaturel; la mort d'hitler; la politique-fiction-la science; histoires courtes; redoute alpin; redoute bavaroise; réduit nationale; dans forteresse souterraine; l'allemagne nazie; joukov; staline; bêtise; lavage cerveau; contrôle l'esprit; mkultra; mk-ultra; l'ignorance; raisonnement recueillir; vérité personnelle; long voyage; aventure épique; étincelle; berlin; folie; bataille berlin; guerre mondiale deux; messager; jeunesses hitlériennes; santé mentale adolescents; cauchemars; ombres; führerbunker; dernier jour hitler; armée rouge; survie; mort; mortalité; chancellerie reich; garde ivre; face mort; avions légers; cigogne luftwaffe; fieseler; avions allemands; bavière; femme pilote; pilote d'essai femmes; hanna reitsch; adolf hitler; l'apocalypse; guerre ville; vainqueur; vaincu; apaisement; fuhrer; nazisme; fascisme; le vol; bavardage; fins moyens; auto violence; prière; perçoivent; pardon
Downloads: 366 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(2 reviews)
[texts]⠠⠋⠗⠁⠛⠍⠢⠞ ⠠⠑⠜⠹ - (Braille Edition) - Robert Skyler
â  â â  â â â â  â â â §â ¢â â ¥â â  â â â  â â â â â â â â  â ¹â â  â â â â â â  â · â ©â â â  â â â â â â  â â ­â â â â â â  â ® â ¡â â â  â ¹â â  â â â  â ® â â ¥â â â  â â â â â â  â â  â ® â â â â â â â â â â  â · â â ¥â â §â â §â â â ²   â â â â â â â  â ...
Keywords: ⠁⠇⠞⠑⠗⠝⠁⠞⠊⠧⠑ ⠓⠊⠌⠕⠗⠽; ⠗⠑⠧⠊⠎⠊⠕⠝⠊⠎⠍; ⠞⠗⠥⠹; ⠏⠗⠊⠕⠗⠊⠞⠽; ⠋⠁⠊⠹; ⠺⠕⠗⠇⠙ ⠺⠜ ⠞⠺⠕; ⠎⠥⠏⠑⠗⠝⠁⠞⠥⠗⠁⠇; ⠙⠑⠁⠹ ⠓⠊⠞⠇⠑⠗; ⠏⠕⠇⠊⠞⠊⠉⠁⠇⠸⠎⠉⠊⠢⠉⠑ ⠋⠊⠉⠞⠊⠕⠝; ⠩⠕⠗⠞ ⠌⠕⠗⠊⠑⠎; ⠁⠇⠏⠔⠑ ⠗⠫⠕⠥⠃⠞; ⠃⠁⠧⠜⠊⠁⠝ ⠗⠫⠕⠥⠃⠞; ⠝⠁⠞⠊⠕⠝⠁⠇ ⠗⠫⠕⠥⠃⠞; ⠎⠕⠥⠮⠗⠝ ⠿⠞⠗⠑⠎⠎; ⠥⠝⠙⠑⠗⠛⠗⠕⠥⠝⠙; ⠝⠁⠵⠊ ⠛⠑⠗⠍⠁⠝⠽; ⠵⠓⠥⠅⠕⠧; ⠌⠁⠇⠔; ⠌⠥⠏⠊⠙⠊⠞⠽; ⠃⠗⠁⠔⠺⠁⠩⠬; ⠉⠕⠝⠞⠗⠕⠇; ⠍⠅⠥⠇⠞⠗⠁; ⠍⠅⠸⠥⠇⠞⠗⠁; ⠊⠛⠝⠕⠗⠁⠝⠉⠑; ⠉⠕⠇⠇⠑⠉⠞⠊⠧⠑ ⠗⠑⠁⠎⠕⠝⠬; ⠏⠑⠗⠎⠕⠝⠁⠇ ⠞⠗⠥⠹; ⠇⠕⠝⠛ ⠧⠕⠽⠁⠛⠑; ⠑⠏⠊⠉ ⠁⠙⠧⠢⠞⠥⠗⠑; ⠎⠏⠜⠅; ⠃⠑⠗⠇⠔; ⠍⠁⠙⠝⠑⠎⠎; ⠃⠁⠞⠞⠇⠑ ⠃⠑⠗⠇â
Downloads: 63 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Qəlpə Yer - (Azerbaijani Edition) - Robert Skyler
DÉlilik daxil epik Macera, hekayÉlÉr bu seriyası yaÅaması vÉ tÉkrar üçün zÉncirlÉr rabitÉlÉndirmÉk ki, insan ruhunun araÅdırır.   Epizod 001: Pis MüÉyyÉn   Insanlar özlÉri üçün nÉ edÉ bilÉr hesab olur? Xeyr, Étrafında fikir fırlanan demÉk deyil â bir dÉfÉ sonra tÉkrar, yuyulmuÅ â bir döner ÅiÅi dÉ belÉ Ã§ox toyuq kimi uyÄun...
Keywords: alternativ tarixi; revizionizm; haqq; prioritet; iman; iki dünya müharibəsi; fövqəltəbii; ölüm hitler; siyasi-fantastika; hekayələr; palanka; bavyera palanka; milli palanka; cənub qala; yeraltı; nazi almaniya; jukov; stalin; kütlük; beyin-yumaq; fikir nəzarət; mkultra; mk-ultra; cəhalət; kollektiv fikir; şəxsi haqq; uzun səyahət; epik macera; qığılcım; berlin; berlin dəlilik; döyüş; dünya müharibəsi; peyğəmbər; hitler gənclər; ergen ağlı başında; qarabasma; kölgə; fuhrer-bunker; ötən hitler; ölüm; yüngül aviasiya; luftwaffe leylək məşğul; sağ; ölüm; ölüm; reich dəftərxana; sərxoş qorumaq; fieseler; alman təyyarə; bavaria; qadın pilot; qadın sınaq pilot; hanna reitsch; adolf hitler; apocalypse; şəhər döyüş; fateh; zəbt; sakitləşdirmə; fuhrer; nazi; faşizm; uçuş; boşboğazlıq; başa vasitələri; özünə sui-istifadə; namaz; algı; bağışlanma; cephe; təslim; köləlik; holokost; müdafiə vəzifələri; cirə; üçüncü re
Downloads: 206 2.00 out of 5 stars2.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]フラグメント 地球 - (Japanese Edition) - Robert Skyler
çæ°ã«å£®å¤§ãªåéºã,ç­ç·¨å°èª¬ã®ãã®ã·ãªã¼ãºã¯,çå­ã®ç¹°ãè¿ãã«éã«çµåãã人éã®ç²¾ç¥ãæ¢ãã   ã¨ãã½ã¼ã001: æªãè­å¥ãã   人ãã¯èªåã®ããã«ä½ãèãããã¨ãã§ããã°ï¼ããããç§ã®å¨ãã®ã¢ã¤ãã¢ãå転ãããããã§ã¯ãªã â ä¸åº¦ãã¦ãç¹°ãè¿ãæ´æµ â ã­ãã£ãµãªã¼ã§é常ã«å¤ãã®é¶ã®ããã«åã¾ãããã«ããããããã¹ã...
Keywords: 代替歴史修正主義; 真実; 優先度; 信仰; 第2次世界大戦は; 超自然的; 死のヒトラー; 政治サイエンスフィクション; 短編小説; 高山砦; バイエルンの砦; 国家砦; 南部の要塞; 地下鉄; ナチスドイツ; ジューコフ; スターリン; 愚かさ; 洗脳; マインドコントロール; マインドコントロールは超; 無知; 集団的推論; 個人的な真理は; 長い航海; 壮大な冒険; 火花; ベルリン; ベルリンの狂気; 戦い; 第2次世界大戦; メッセンジャー; ヒトラーの若者; 思春期の健全性; 悪夢; 影; 総統-バンカー; 最後の日のヒトラー; 死; 軽飛行機; 空軍シュトルヒを扱う赤軍; 生存; 死; 死亡率; ライヒ首相; 酔ってガード; フィーゼラーの; ドイツの航空機は; バイエルン州の女性パイロット; 女性テストパイロット; ハンナライチェ; アドルフヒットラー; 黙示録; 市内の戦争; 征服者; 征服; 緩和; 総統
Downloads: 101 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Yiddish Edition - Robert Skyler
×Ö·× ×¢×¤Ö¼×ש פּ×ַס×ר×× × ××× ×עש×××ַס, ××¢× ×¡×¢×¨××¢ פ×× ×ערצ××××× ××¢× ×קספּ××Ö¸×¨× ×× ×§×××× ×××ָס ××× ×× ××¢× ××¢× ×ש ××××¡× ×¦× ×× ××ער××Ö·×ער×× × ×¤×× × ×צ×.   עפּ×ס×Ö¸××¢ 001: ××××¢× ××ַפ×××× × ×××× Â  ×××ס ×××× ××¢× ×§×¢× ×ר×...
Keywords: אָלטערנאַטיוו געשיכטע; ריוויזשאַניזאַם; אמת; בילכערקייַט; אמונה; וועלט מלחמה צוויי; סופּערנאַטשעראַל; טויט היטלער; פּאָליטיש-וויסנשאַפֿט בעלעטריסטיק; דערציילונגען; אַלפּיין ראַדאַוט; באַוועריאַן ראַדאַוט; נאַציאָנאַל ראַדאַוט; דאָרעמדיק פעסטונג; ונטערערד; נאַצי דייַטשלאַנד; זשוקאָוו; סטאַלין; נאַרישקייַט; בריינוואַשינג; מיינונג קאָנטראָל; מקולטראַ; מק-אַלטראַ; אומוויסנדיקייט; קאָלעקטיוו ריזאַנינג; פּערזענלעך; לאַנג נעסיע; עפּאָס פּאַסירונג; אָנצינדן; בערלין; מעשוגאַס; שלאַכט פֿאַר בערלין; וועלט מלחמה צוויי; שליח; היטלער יוגנט; אַדאָולעסאַנט מייושעוודיק
Downloads: 72 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]分开地球 - (Simplified Chinese Edition) - Robert Skyler
é·å¥ç¯ççåé©å²è¯,è¿ä¸ç³»åæ¢ç´¢çç­ç¯å°è¯´é¾,æç¼äººçç²¾ç¥,以质éæ±çå­çéå¤ã   ææ²001: ç¡®å®éªæ¶   å¦æ人们è½ä¸ºèªå·±çæ³ï¼ä¸ï¼æä¸æ¯æå´ç»æ转çæ³æ³ â ä¸æ¦æ´åï¼ååå¤ â éåå欢å¨ç¤èåºè¿ä¹å¤ç鸡ãä½æ¯æ¬¡é®è½è¾¾å°ï¼æåçæ¯è¿æ´å¥½çç«è±è¶åºäºä»ä»¬çååºå¦ä½ï¼ç¶åè¿æ ·åãä½ è½...
Keywords: 非主流的历史; 修正主义; 真理; 优先; 信念; 第二次世界大战; 超自然; 死亡希特勒; 政治科幻小说; 短篇故事; 高山堡垒; 巴伐利亚堡垒; 国家堡垒; 南部要塞; 地下; 纳粹德国; 朱可夫; 斯大林; 愚昧; 洗脑; 精神控制; 的; 的–超; 无知; 集体推理; 个人私事; 长航; 史诗冒险; 火花; 柏林; 疯狂; 柏林之战; 二战; 信使; 希特勒青年; 青少年理智; 做恶梦; 阴影; 元首; 掩体; 希特勒最后的日子; 红军的生存; 死亡; 死亡率; 帝国总理府; 醉后卫; 死亡; 轻型飞机; 空军斯托奇处理; 连接; 德国飞机; 巴伐利亚; 女飞行员; 女试飞员; 汉娜; 希特勒; 启示; 城市战; 征服者; 征服; 绥靖政策; 希特勒; 纳粹主义; 法西斯主义; 飞行; 胡言乱语; 目的和手段; 自我虐待; 祈祷; 感知; 宽恕; 除尘器; 突破; 投降; 奴役; 大屠杀; 防御阵地; 理性; 第三帝国; 苏俄; 山城; 不锈钢; 战争; 指挥官朱可夫; 更大的德国; 捷å…
Downloads: 75 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]ٹکڑا زمین - (Urdu Edition) - Robert Skyler
جÙÙÙ ÙÛÚº اÛÚ© ÙÛاکاÙÛ Ø¬Ø±Ø§Øª, Ùختصر Ú©ÛاÙÛاں Ú©Û Ø§Ø³ سÛرÛز ک٠زÙجÛرÙÚº Ú©Û Ø¨Ùا ٠تکرار Ú©Û ÙØ¦Û Ø¨Ú¾Û Ø±ÙØ´ÙÛ ÚاÙÛ Ú¯Ø¦Û ÛÛ Ú©Û Ø¨Ø§ÙدھÙÛ Ø§ÙساÙÛ Ø±ÙØ­.   : Ø¨Ø±Ø§Ø¦Û Ú©Û Ø´Ùاخت   Ú©Ûا ÛÙگا اگر ÙÙÚ¯ÙÚº Ú©Û Ø¬Ø§ÙÙÚº Ú©Û ÙØ¦Û Ø³...
Keywords: متبادل تاریخ; سنشودھنواد; سچ; ترجیح; ایمان; دنیا میں دو; الوکک; موت ہٹلر; سیاسی سائنس فکشن; مختصر کہانیاں; لپائن ریڈاؤٹ; ریڈاؤٹ; قومی ریڈاؤٹ; جنوبی; زمین اندر; نازی جرمنی; جھکو; سٹالن; حماقت; دماغ کنٹرول; انتہائی جہالت; اجتماعی; ذاتی; طویل; مہاکاوی جرات; چنگاری; برلن; برلن جنون; عظیم; رسول; ہٹلر یوتھ; کشور وویک; خواب; سائے; گزشتہ دنوں ہٹلر; سرخ فوج; بقا; موت; موت; چانسلری داخل; حفاظت; موت; ہوائی جہاز; نمٹنے; فائی; جرمن ہوائی جہاز; خاتون پائلٹ; مادہ ٹیسٹ عملی; ایڈولف ہٹلر; شہر میں جنگ; فاتح; فتح; تجیکرن; فاسیواد; پرواز; بڑبڑانا ہوتا; مطلب; استعمال نماز; تاثر; بخشش; فتح; اعتراف; غلامی
Downloads: 113 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Kaputol Mundo - (Filipino Edition) - Robert Skyler
Isang mahabang tula pakikipagsapalaran sa kabaliwan, ito serye ng mga maikling kuwento mararating ang mga kadena na panagutin ang mga tao na espiritu sa pag-uulit ng kaligtasan ng buhay.   Episodyo 001: Pagkilala Ng Kasamaan   Paano kung ang mga tao ay maaaring sa tingin para sa kanilang sarili? Hindi, hindi ko ibig sabihin umiikot ang mga ideya sa paligid â kapag naligo, pagkatapos ay paulit-ulit â upang magkasya tulad ng maraming mga manok sa isang hurno...
Keywords: alternatibong kasaysayan; rebisyunismo; katotohanan; karapatang mauna; pananampalataya; mundo digmaan dalawa; higit sa karaniwan; kamatayan hitler; pampulitika agham-kathambuhay; maikling kwento; alpine kuta; bavarian kuta; pambansang kuta; timog katibayan; ilalim lupa; nasi alemanya; zhukov; stalin; tanga; propaganda; isip kontrol; mkultra; mk-ultra; kamangmangan; kolektibong paliwanagan; personal katotohanan; matagal paglalayag; mahabang tula pakikipagsapalaran; tilamsik apoy; berlin; kabaliwan; labanan para berlin; mundo digmaan dalawang; mensahero; hitler kabataan; nagbibinata katinuan; bangungot; anino; fuhrer-bunker; huling araw hitler; pulang hukbo; kaligtasan buhay; kamatayan; pagkamatay; reich pagiging kanselor; lasing bantay; pagharap kamatayan; ilaw sasakyang panghimpapawid; luftwaffe tagak; fieseler; aleman sasakyang panghimpapawid; bavaria; babae piloto; babae pagsubok piloto; hanna reitsch; adolf hitler; pahayag; lungsod digma; manlulupig; conquered; pagpapayapa; fuhrer; nasismo; pasismo; flight
Downloads: 251 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Pirstovat Maapallon - (Finnish Edition) - Robert Skyler
Eeppinen seikkailu hulluuden, tämä sarja novelleja tutkii ketjut jotka sitovat ihmisen hengen toistuvista selviytymistä.   Episodi 001: Tunnistaa Paha   Mitä jos ihmiset voisivat ajatella itse? Ei, en tarkoita pyörivät ajatukset ympärillä â kerran pesty, sitten toistetaan â sopii kuten niin monet kanoja varras. Mutta joka kerta päästä siihen kipinän jälkeen he reagoivat kysymällä voi, en paremmin kuin tämä? Ja sitten teemme sen...
Keywords: vaihtoehtoinen historia; revisionismi; totuus; ensisijaisesti usko; toisen maailmansodan; yliluonnollinen; kuolema hitler; poliittinen-tiede kaunokirjallisuus-novelleja; alppi– linnake; baijerin linnake; kansallinen linnake; etelä-linnoitus; maanalainen; natsi-saksa; zhukov; stalin; tyhmyyden aivopesua; mieli ohjaus; mkultra; mk-ultra; tietämättömyyttä; kollektiivinen perustelut; henkilökohtainen totuus; pitkä matka; eeppinen seikkailu; kipinä; berliini; hulluus; taistelu berliiniin toisen; sanansaattaja; hitler nuoriso; nuori järki; painajaiset; varjot; führer-bunkkerin; viime päivinä hitler; punainen armeija; selviytyminen; kuolema; kuolleisuus; valtakunnankanslia; humalassa vartija; joka käsittelee kuolemaa; kevyet ilma-alukset; luftwaffen haikara; fieseler; saksalainen lentokonevalmistaja; baijeri; naaras lentäjä; naaras koelentäjä; hanna reitsch; adolf hitler; maailmanloppu; kaupunki sodankäynti; valloittaja; valloitti; rauhoittaminen; führer; natsismia; fasismia; lento; leperrellä
Downloads: 90 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]شظية الأرض - 001 - S.S.H.U.T. (Arabic Edition) - Robert Skyler
ÙÙØ­ÙØ© ÙغاÙرة Ø¥Ù٠اÙجÙÙÙ, ÙÙذ٠اÙسÙسÙØ© Ù٠اÙÙصص اÙÙصÙرة ÙÙستÙش٠اÙسÙاس٠اÙت٠تربط بÙ٠رÙØ­ اÙØ¥Ùسا٠إÙ٠تÙرار اÙبÙاء عÙÙ ÙÙد اÙØ­Ùاة.   اÙØ­ÙÙØ© 001: تحدÙد اÙشر   Ùاذا Ù٠أ٠اÙÙاس ÙعتÙدÙÙ ÙØ£ÙÙسÙÙ...
Keywords: بديل التاريخ; والتحريفية; والحقيقة; والأولوية; والإيمان; والحرب العالمية الثانية; خارق; وهتلر وفاة والسياسية; الخيال العلمي; قصص قصيرة; جبال الألب حصونهم; معقل البافاري; معقل الوطنية والجنوبية; وتحت الأرض القلعة; ألمانيا النازية; جوكوف وستالين; غباء; غسيل
Downloads: 101
[texts]Fragment Ardhi - (Swahili Edition) - Robert Skyler
Adventure Epic katika wazimu, hii mfululizo wa hadithi fupi inahusu kumfunga minyororo kwamba roho ya mwanadamu na marudio ya maisha.   Habari 001: Kubaini Maovu   Nini kama watu wanaweza kufikiri kwa wenyewe? Hakuna, si maana ya kupokezana mawazo ya karibu â mara moja akanawa, kisha mara kwa mara â kwa kufaa kama kuku wengi katika tanuri ya. Lakini kila wakati kufikia kwa kuwa cheche zaidi ya majibu yao kwa kuuliza unaweza, mimi kufanya vizuri zaidi kuliko haya? Na kisha kufanya hivyo...
Keywords: mbadala historia; marekebisho; ukweli; kipaumbele; imani; ulimwengu wa vita; kawaida; hitler kifo; kisiasa-sayansi fiction; hadithi fupi; alpine fort; bavaria fort; kitaifa fort; kusini ngome; chini ardhi; nazi germany; zhukov; stalin; ujinga; ubongo-safisha; kudhibiti; mkultra; mk-ultra; ujinga; pamoja hoja; binafsi ukweli; safari ndefu; epic adventure; cheche; berlin; wazimu; vita berlin; ulimwengu vita mbili; mtume; vijana hitler; sane vijana; ndoto; vivuli; fuhrer-bunker; siku mwisho hitler; nyekundu jeshi; maisha; kifo; vifo; kansela reich; kunywa tupu; kukabiliana kifo; mwanga ndege; stork luftwaffe; fieseler; kijerumani ndege; bavaria; mwanamke majaribio; wanawake mtihani majaribio; hanna reitsch; adolf hitler; apocalypse; mapambano; mshindi; alishinda; kutuliza; fuhrer; nazi; fascist; ndege; babble; mwisho njia; ubinafsi dhuluma; sala; mtazamo; msamaha; esp; kuvunja-kwa njia; waislamu; utumwa; sadaka kuteketezwa; kujihami nafasi; ration; reich tatu; urusi urusi; mlima ngome; ss; mwisho vita; zhukov ka
Downloads: 243 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Ulomek Ziemia - (Polish Edition) - Robert Skyler
Epicki do szaleÅstwa, do seria opowiadaÅ bada ÅaÅcuchy, które wiÄÅ¼Ä siÄ ducha ludzkiego do powtórzenia na przeżycie.   Odcinek 001: Identyfikacji ZÅa   Co zrobiÄ, jeÅli ludzie mogÄ myÅleÄ samodzielnie? Nie, nie mam na myÅli wirujÄce wokóŠidei â raz umyÄ, a nastÄpnie powtórzyÄ â zmieÅciÄ siÄ tak jak wiele kurczÄt z rusztem. Ale za każdym razem siÄgajÄc po tej iskry poza ich reakcji z proÅbÄ może zrobiÄ lepiej niż jest? A nastÄpnie r...
Keywords: historii alternatywnej; rewizjonizm; prawda; priorytet; wiary; ii wojny światowej; nadprzyrodzone; hitler śmierci; fikcji polityczno-naukowych; opowiadań; alpejski reduty; bawarski reduty; krajowym reduty; południowej twierdzy; podziemne; nazistowskich niemiec; żukowa; stalin; głupota; pranie mózgu; kontroli umysłu; mkultra; mk-ultra; niewiedzy; zbiorowe rozumowania; osobistej prawdy; długa podróż; epicki; świece; berlin; szaleństwa; bitwa berlin; wojny światowej; posłaniec; hitlerjugend; młodzieży zdrowego rozsądku; koszmary senne; cienie; stali bywalcy bunkra; ostatni hitler; armia czerwona; przeżycia; śmierć; śmiertelność; kancelarii rzeszy; pijany strażnik; zajmujących śmierci; lekkie samoloty; bocian luftwaffe; fieseler; samolot niemiecki; bawaria; kobieta pilot; kobiety pilota testowego; adolf hitler; apokalipsa; wojna miasta; zdobywca; podbił; ustępstw; hitlera; nazizm; faszyzm; lot; bełkot; celów środków; samo nadużycie; modlitwy; postrzeganie; przebaczenia; esp; prze
Downloads: 107 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Առանձին Հողակցում - (Armenian Edition) - Robert Skyler
Õ´Õ« Õ¤ÕµÕ¸ÖÖÕ¡Õ¦Õ¶Õ¥ÖÕ£Õ¸ÖÕ©ÕµÕ¸ÖÕ¶ Õ¡ÖÕ¯Õ¡Õ®Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ´Õ¥Õ» Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Õ²Õ¸ÖÕ©ÕµÕ¸ÖÕ¶, Õ¡ÕµÕ½ Õ´Õ« Õ·Õ¡ÖÖ ÕºÕ¡Õ¿Õ´Õ¾Õ¡Õ®ÖÕ¶Õ¥Ö Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ¦Õ¸Õ¿Õ¸ÖÕ´ Õ§ Õ·Õ²Õ©Õ¡Õ¶Õ¥Ö, Õ¸Ö ÕºÕ¡ÖÕ¿Õ¡Õ¤Õ«Ö Õ§ Õ´Õ¡ÖÕ¤Õ¸Ö Õ°Õ¸Õ£Õ«Õ¶ Õ§ Õ¯ÖÕ¯Õ¶Õ¸ÖÕ©ÕµÕ¸ÖÕ¶Õ«Ö Õ£Õ¸ÕµÕ¡Õ¿Õ¥ÖÕ´Õ¡Õ¶...
Keywords: այլընտրանքային պատմություն; Õ¼Õ¬Õ«Õ¦Õ«Õ¸Õ¶Õ«Õ¦Õ´; ճշմարտության; գերակայություն; Õ°Õ¡Õ¾Õ¡Õ¿; համաշխարհային պատերազմ երկու; գերբնական; Õ´Õ¡Õ°Õ¾Õ¡Õ¶ հիտլերը; քաղաքական գիտությունների գեղարվեստական; կարճ պատմվածքներ; Õ¡Õ¬ÕºÕµÕ¡Õ¶ Õ¤Õ¡Õ·Õ¿Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¸Õ²Õ¥; բավարիայի Õ¤Õ¡Õ·Õ¿Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¸Õ²Õ¥; Õ¡Õ¦Õ£Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¤Õ¡Õ·Õ¿Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¸Õ²Õ¥; հարավային բերդ; ստորգետնյա; նացիստական գերմանիայից; Õ½Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õ¶Õ«; հիմարություն; ուղեղների լվացք Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬; միտքը հսկողության; ուլտրա; տգիտությամբ; Õ¯Õ¸Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Õ«Õ¾ պատճառաբանությամբ; Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ճշմարտությունը; երկար ճանապարհորդություն; Õ§ÕºÕ¸Õ½Õ« արկածային; Õ¯Õ¡ÕµÕ®Õ¡ÕµÕ«Õ¶; բեռլինում; խելագարություն; Õ¯Õ¼Õ«Õ¾Õ¨ Õ¢Õ¥Õ¼Õ¬Õ«Õ¶; Õ°Õ¡Õ´Õ¡Õ·Õ­Õ¡Ö
Downloads: 53 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fragmentas Žeme - (Lithuanian Edition) - Robert Skyler
Epas nuotykius į beprotybÄ, tai trumpų istorijų serijos tyrinÄja grandines, kad jis taptų žmogaus dvasios iÅ¡likimo pakartojimas.   Epizodas 001: Identifikuoti Blogį   KÄ daryti, jei žmonÄs galÄtų galvoti už save? Ne, aÅ¡ neturiu galvoje sukasi idÄjos apie â kartÄ iÅ¡plauti, tada pakartotinai â kad tilptų patinka tiek daug viÅ¡Äiukų TautinÄs...
Keywords: alternatyvioji istorija; revizionizmas; tiesa; pirmenybę; tikėjimo; antrojo pasaulinio karo; antgamtiškas; mirties hitleris; politinės-fantastika; apsakymai; alpių tvirtovė; bavarijos tvirtovė; nacionalinės tvirtovė; pietų tvirtovė; metro; nacistinės vokietijos; vabalas; stalinas; kvailumas; smegenų plovimas; proto kontrolės; mkultra; mk-ultra; nežinojimo; kolektyvinių motyvų; asmens tiesa; ilgai kelionei; epas nuotykius; uždegimo; berlynas; beprotybė; kova berlynas; antrojo pasaulinio karo; pasiuntinys; hitleris jaunimo; paauglių normalumas; košmarai; šešėliai; fiureris-bunkeris; paskutinėmis dienomis hitleris; raudonosios armijos; išlikimas; mirtis; mirtingumas; reicho kanceliarija; girtas apsaugos; susijusios mirtimi; lengvų orlaivių; luftwaffe gandras; fieseler bevielis; vokietijos lėktuvų; bavarijoje; moterų pilotas; moterų bandymas pilotas; hanna reitsch; adolfas hitleris; apocalypse; miestas karas; užkariautojas; atėmė; nuraminimas; fiureris; nacizmo; fašizmo; skrydi
Downloads: 106 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]ფრაგმენტი დედამიწა - (Georgian Edition) - Robert Skyler
ááááá£á á áááááááá¡ááááá á¨ááááá á¡áááááá, áá¡ á¡áá áá áááá®á ááááá ááááááá¡ á¯áá­ááááá á áá áá£áááá¨áá áááá ááááááááá¡ á¡á£áá á áá ááááááá áááá ááááá¡áá á©áááá.   ááááááá 001: á¡áááááá¢áá¤ááááªáá ááá áá¢á   á á ááá®áááá, áᣠáááááááá á¨ááá«áááá áá¤áá¥á áá, ááááá? áá...
Keywords: ალტერნატიული ისტორიის რევიზიონიზმი; სიმართლე; პრიორიტეტის; სარწმუნოება; მეორე მსოფლიო ომის; სიკვდილით ჰიტლერი; პოლიტიკური; მეცნიერული ფანტასტიკის; მოთხრობები; ალპური; ბავარიის; ეროვნული; სამხრეთ ციხე; მიწისქვეშა; ნაცისტური გერმანიის; ჟუკოვმა სტალინს; სულელი; ტვინის რეცხვის; გონების კონტროლი; უცოდინრობა; კოლექტიური აზროვნება; პირადი სიმართლე; ხანგრძლივი ვოიაჟი; ეპიკურ სათავგადასავ
Downloads: 66 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Banatu Lurra - (Basque Edition) - Robert Skyler
Eromena bihurtu abentura epiko bat, ipuin-sorta honen esploratzen kateak lotu duten giza espiritua bizirauteko errepikapenak.   Pasarte 001: Gaiztoak Identifikatzea   Jendeak ezin berez bada deritzozu? Ez, ez dut esan nahi ideien inguruan biratzen â behin garbitu, eta gero errepikatu â nahi labea batean hainbeste oiloak bezala sartzeko. Baina denborak bakoitza bere erreakzioa haratago txinparta eskatu eta iritsi daiteke, hori baino hobeto egin dut? Eta gero egiten dute erabat...
Keywords: alternatiba historia; revisionismo; egia; lehentasuna; fedea; bi mundu gerra; naturaz gaindiko; heriotza hitler; politiko-zientzia fikzioa; istorio labur; alpetar reducto; bavariako reducto; nazio reducto; hegoaldeko gotorleku; metroa; nazi alemania; zhukov; stalinen; ergelkeria; garuna-garbiketa; kontuan kontrola; mkultra; mk-ultra; ezjakintasuna; kolektibo arrazoibidea; norberaren egia; luze bidaia; abentura epiko; txinparta; berlin; eromena; berlin aldeko borroka; munduko gerra; entregatu; hitlerren gazteria; nerabe behatu; amesgaiztoak; itzalak; fuhrer-bunker; azken egunetako hitler; armada gorria; bizirautea; heriotza; heriotza; reich cancillería; edan guardia; heriotza; argi hegazkinak; luftwaffe amiamoko aurre; fieseler; alemaniako hegazkinak; bavaria; emakumezkoak pilotua; emakumezkoen proba pilotua; hanna reitsch; adolf hitler; apokalipsia; hiria gerra; konkistatzaile; konkistatu; appease; fuhrer; antifaxista; faxismoaren; hegaldiak; babble; muturretan bitartekoak; auto tratu txarrak; otoitz; pertze
Downloads: 284 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fragmante Latè - (Haitian Creole Edition) - Robert Skyler
Yon avanti sezon yon alyenasyon, sa seri istwa kout eksplore chenn yo ki mare lespri imen an repetisyon nan siviv.   Istwa 001: Idantifye Sa Ki Mal   E si moun ta ka panse pou tèt yo? Non, mwen pa vle di wotasyon ide ki alantou â yon fwa lave, lè sa a repete â anfòm tankou poul anpil nan yon rotisri. Men, chak fwa rive pou sa etensèl depase reyaksyon yo lè yo mande yo ka, mwen pi bon pase sa? Epi fè sa...
Keywords: altènatif istwa; revizyonism; verite; priyorite; konfyans nan bondye; gè mondyal de; fantastik; hitler lanmò; politik-syans fiksyon; istwa kout; alpine rdout; bayview rdout; nasyonal rdout; sid fò; anba; almay nazi; zhukov; stalin; sòt; entoksikasyon; kontwòl lespri; mkultra; mk-ekstrčmman; inyorans; kolektif rezònman; pèsonèl verite; vwayaj long; avanti sezon; etensèl; bèlen; alyenasyon; batay bèlen; mondyal; mesaje; hitler; rèktitud adolesan; kochma; lonbraj; fuhrer-bunker; dènye hitler; wouj lame; siviv; lanmò; mòtalite; chanselri reich; bwè gad; lanmò; avyon limyè; stork luftwaffe; fieseler; avyon alman; bavaria; fanm pilòt; fanm pilòt; reitsch hanna; adolf hitler; apocalypse; gè vil; konkeran; konkeri; apèzman; fuhrer; nazi; fachism; vòl; babiyaj; fini; tèt ou abi; lapriyè; pèsepsyon; espesyalman padon; zouti; rann; esklavaj; olokòs; pozisyon defansif; rasyon; reich twazyèm; sovyetik larisi; mòn fò; ss; lagè; zhukov kòmandan; almay plis; tchekoslovak; repiblik tchekoslov
Downloads: 167 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fragment Jord - (Danish Edition) - Robert Skyler
Et episk eventyr i galskaben, denne serie af noveller udforsker de kæder, der binder den menneskelige Ã¥nd at en gentagelse af overlevelse.   Historie 001: Identificere Onde   Hvad hvis folk kunne tænke selv? Nej, mener jeg ikke at dreje ideer omkring â nÃ¥r vasket, derefter gentaget â at passe som sÃ¥ mange kyllinger i en roterende spyd. Men hver gang at nÃ¥ frem til, at gnisten ud over deres reaktion ved at spørge kan jeg gøre det bedre end dette? Og derefter gør...
Keywords: suppleant historie; revisionisme; sandhed; prioritet; tro; anden verdenskrig; overnaturlige; død hitler; politisk-videnskab fiktion; noveller; alpine skanse; bavarian skanse; nationale skanse; sydlige fæstning; underjordiske; nazityskland; zhukov; stalin; dumhed; hjernevask; tankekontrol; mkultra; mk-ultra; uvidenhed; kollektive ræsonnement; personlig sandhed; lange rejse; episke eventyr; gnist; berlin; vanvid; kamp berlin; verdenskrig; levere; hitler jugend; unge tilregnelighed; mareridt; skygger; førerbunkeren; sidste hitler; røde; overlevelse; død; dødelighed; rigskancelliet; beruset vagt; beskæftiger døden; lette luftfartøjer; luftwaffe stork; fieseler; tyske; bayern; kvindelig pilot; kvindelig testpilot; hanna reitsch; adolf hitler; apokalypse; krigsførelse; erobrer; erobrede; formildelse; führer; nazisme; fascisme; flugt; pludre; midler; selv misbrug; bøn; opfatte; tilgivelse; esp; gennembrud; overgivelse; slaveri; holocaust; defensiv positioner; ration; tredje rige; sovjetrusland; bjergfæ
Downloads: 194 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fragment Terra - (Catalan Edition) - Robert Skyler
Una aventura èpica en la bogeria, aquesta sèrie de contes explora les cadenes que s'uneixen l'esperit humà a la repetició de la supervivència.   Episodi 001: Identificar El Mal   Què passa si la gent pogués pensar per si mateixos? No, No em refereixo a girar al voltant de les idees â un cop rentats, repeteix â com per a cabre tants pollastres en un rostidor. Però cada vegada que abast perquè l'espurna més enllà de la seva reacció pot preguntar, ho faig...
Keywords: història alternativa; el revisionisme; la veritat; la prioritat; la fe; la segona guerra; el sobrenatural; la mort de; la ficció política; la ciència; contes; reducte alpí; reducte bavarès; reducte nacional; fortalesa; alemanya subterrànies; nazis; zhukov; stalin; l'estupidesa; rentat cervell; control ment; mkultra; mk-ultra; ignorància; raonament col.lectiu; veritat personals; llarg viatge; l'aventura èpica; espurna; berlín; bogeria; batalla berlín; segona guerra mundial; missatger; joventut hitler; seny dels adolescents; malsons; ombres; führerbunker; últims dies hitler; exèrcit roig; supervivència; mort; mortalitat; cancelleria reich; guàrdia borratxo; lidiar mort; avionetes; cigonya luftwaffe; fieseler; avions alemanys; baviera; dona pilot; pilot proves femenines; hanna reitsch; adolf hitler; l'apocalipsi; guerra ciutat; conqueridor conquerit; apaivagament; führer; nazisme; feixisme; el vol; acaba balboteig; mitjans; l'abús d'un mateix; percepció; perdó; especialment; avanç; lliuramen
Downloads: 130 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Locenih Zemlja - (Slovene Edition) - Robert Skyler
Epska pustolovÅ¡Äina v norost, ta niz kratkih zgodb raziskuje verige, ki vežejo ÄloveÅ¡kega duha na ponavljanje za preživetje.   Epizoda 001: Prepoznavanje Zla   Kaj, Äe bi ljudje mislijo sami? Ne, ne mislim vrtijo okrog ideje â enkrat oprane, nato ponovi â se prilega kot toliko piÅ¡Äancev v peÄica. Toda vsakiÄ, ko doseže za to iskrico presegajo njihove reakcije s spraÅ¡evanjem lahko storim boljÅ¡i od tega? In potem delam...
Keywords: alternativne zgodovine; revizionizem; resnica; prednost; vero; svetovna vojna dva; nadnaravna; hitlerjevi smrti; politično-znanstvene fantastike; kratke zgodbe; alpsko fort; bavarski fort; nacionalni fort; južna trdnjava; zemljo; nacistične nemčije; zhukov; stalin; neumnost; pranje možganov; nadzor; mkultra; mk-ultra; nevednosti; kolektivno obrazložitev; osebno resnico; dolgo potovanje; epska pustolovščina; iskra; berlin; norost; bitka berlin; svetovni vojni; poda; hitlerjeve mladine; duševnega zdravja mladostnikov; nočne more; sence; fuhrer-bunker; zadnji dnevi hitlerja; rdeča armada; preživetje; smrt; smrt; reich kanclerja; pijan policist; ukvarjajo smrtjo; lahkih letal; luftwaffe štorklja; fieseler; nemškega letala; bavarska; pilot ženske; ženske testni pilot; hanna reitsch; adolf hitler; apokalipso; mesto vojskovanja; osvajalec; osvojil; pomiritev; fuhrer; nacizem; fašizem; let; mehur; konča sredstva; self zlorabe; molitev; zaznavanje; odpuščanje; esp; preboj; predajo; suženjstvo; hol
Downloads: 101 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Фрагмент Землі - (Ukrainian Edition) - Robert Skyler
епÑÑне пÑигода в безÑмÑÑво, ÑÑ ÑеÑÑÑ ÑозповÑдей доÑлÑджÑÑ Ð»Ð°Ð½ÑÑгÑв, ÑÐºÑ Ð¿Ð¾Ð²'ÑзÑÑÑÑ Ð»ÑдÑÑкого дÑÑÑ Ð´Ð¾ повÑоÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð²Ð¸Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ.   ÐпÑзод 001: ÐиÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ðла   Що ÑобиÑи, ÑкÑо лÑди мÐ...
Keywords: альтернативна історія; ревізіонізм; правда; пріоритет; віри; другої світової війни; надприродне; смерті гітлера; політико-наукової фантастики; оповідань; альпійські редут; баварський редут; національні редут; південній фортеці; землею; нацистської німеччини; жуков; сталін; дурості; “промивання мізків”; контролю розумом; мк-ультра; невігластво; колективні міркування; особистої правди; довгу подорож; епічне пригода; свічки; берлін; безумства; битва берлін; другої світової війни; посланень; гітлерюгенду; підлітків розсудливість; нічні кошмари; тіні; бункерÑ
Downloads: 105 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]شظية الأرض - (Arabic Edition) - Robert Skyler
ÙÙØ­ÙØ© ÙغاÙرة Ø¥Ù٠اÙجÙÙÙ, ÙÙذ٠اÙسÙسÙØ© Ù٠اÙÙصص اÙÙصÙرة ÙÙستÙش٠اÙسÙاس٠اÙت٠تربط بÙ٠رÙØ­ اÙØ¥Ùسا٠إÙ٠تÙرار اÙبÙاء عÙÙ ÙÙد اÙØ­Ùاة.   اÙØ­ÙÙØ© 001: تحدÙد اÙشر   Ùاذا Ù٠أ٠اÙÙاس ÙعتÙدÙÙ ÙØ£ÙÙسÙÙ...
Keywords: بديل التاريخ; والتحريفية; والحقيقة; والأولوية; والإيمان; والحرب العالمية الثانية; خارق; وهتلر وفاة والسياسية; الخيال العلمي; قصص قصيرة; جبال الألب حصونهم; معقل البافاري; معقل الوطنية والجنوبية; وتحت الأرض القلعة; ألمانيا النازية; جوكوف وستالين; غباء; غسيل المخ; السيطرة العقل; الكنيست المتطرف; والجهل; والتفكير الجماعي; والحقيقة الشخصية; رحلة طويلة; ملحمة مغامرة; شرارة; برلين; الجنون; معركة برلين; والحرب العالمية الثانية; رسول; شباب هتلر; العقل للمراهقين; والكوابيس; والظلال; الفوهرر; أيام هتلر; الجيش الأحمر; والبقاء; والموت; وفيات; مستشارية الرايخ; الحرس حالة; والتعا
Downloads: 503 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Qəlpə Yer - 001 - S.S.H.U.T. (Azerbaijani Edition) - Robert Skyler
DÉlilik daxil epik Macera, hekayÉlÉr bu seriyası yaÅaması vÉ tÉkrar üçün zÉncirlÉr rabitÉlÉndirmÉk ki, insan ruhunun araÅdırır.   Epizod 001: Pis MüÉyyÉn   Insanlar özlÉri üçün nÉ edÉ bilÉr hesab olur? Xeyr, Étrafında fikir fırlanan demÉk deyil â bir dÉfÉ sonra tÉkrar, yuyulmuÅ â bir döner ÅiÅi dÉ belÉ Ã§ox toyuq kimi uyÄun...
Keywords: alternativ tarixi; revizionizm; haqq; prioritet; iman; iki dünya müharibəsi; fövqəltəbii; ölüm hitler; siyasi-fantastika; hekayələr; palanka; bavyera palanka; milli palanka; cənub qala; yeraltı; nazi almaniya; jukov; stalin; kütlük; beyin-yumaq; fikir nəzarət; mkultra; mk-ultra; cəhalət; kollektiv fikir; şəxsi haqq; uzun səyahət; epik macera; qığılcım; berlin; berlin dəlilik; döyüş; dünya müharibəsi; peyğəmbər; hitler gənclər; ergen ağlı başında; qarabasma; kölgə; fuhrer-bunker; ötən hitler; ölüm; yüngül aviasiya; luftwaffe leylək məşğul; sağ; ölüm; ölüm; reich dəftərxana; sərxoş qorumaq; fieseler; alman təyyarə; bavaria; qadın pilot; qadın sınaq pilot; hanna reitsch; adolf hitler; apocalypse; şəhər döyüş; fateh; zəbt; sakitləşdirmə; fuhrer; nazi; faşizm; uçuş; boşboğazlıq; başa vasitələri; özünə sui-istifadə; namaz; algı; bağışlanma; cephe; təslim; köləlik; holokost; müdafiə vəzifələri; cirə; üçüncü re
Downloads: 155
[texts]Fragmenter Jord - (Norwegian Edition) - Robert Skyler
Et episk eventyr inn i galskapen, utforsker denne serien med korte historier kjedene som binder den menneskelige Ã¥nd til gjentagelsen av overlevelse.   Historien 001: Identifisere Onde   Hva om folk kunne tenke selv? Nei, jeg mener ikke Ã¥ rotere ideer rundt â en gang vasket, deretter gjentas â Ã¥ passe som sÃ¥ mange kyllinger i en stekeovn. Men hver gang du strekker deg etter den gnisten utover deres reaksjon ved Ã¥ spørre kan, gjør jeg bedre enn dette? Og sÃ¥ gjør...
Keywords: alternativ historie; revisjonismen; sannhet; prioritet; tro; andre verdenskrig; overnaturlige; død hitler; politisk-vitenskap fiction; noveller; alpine festningsverket; bayerske festningsverket; nasjonale festningsverket; sørlige festning; underjordiske; nazi tyskland; zjukov; stalin; dumhet; hjernevasking; tankekontroll; mkultra; mk-ultra; uvitenhet; kollektiv tankegang; personlig sannhet; lange reisen; episk eventyr; gnist; berlin; galskap; kamp berlin; andre verdenskrig; leverer; hitlerjugend; ungdom forstanden; mareritt; skygger; fuhrer-bunker; siste dager hitler; røde; overlevelse; død; dødelighet; rikskanselliet; drukket vakt; arbeider døden; småfly; luftwaffe stork; fieseler; tysk; bayern; kvinnelige pilot; kvinnelige testpilot; hanna reitsch; adolf hitler; apokalypsen; krigføring; erobrer; erobret; ettergivenhet; führer; nazisme; fascisme; flyreise; babble; midler; selv misbruk; bønn; persepsjon; tilgivelse; esp; gjennombrudd; overgivelse; slaveri; holocaust; forsvare posisjoner; rasjon; tre
Downloads: 132 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Úlomek Svet - (Czech Edition) - Robert Skyler
Epické dobrodružství do šílenství, tato série povídek zkoumá ÅetÄzců, které se vážou lidský duch k opakování pÅežití.   Epizoda 001: Identifikace Zlo   Co kdyby si lidé mohli myslet sami za sebe? Ne, nemyslím rotující kolem myÅ¡lenky â jednou prané, pak opakuje â aby se veÅ¡ly tak jako mnoho kuÅat v gril. Ale pokaždé, když dosáhl na které jiskra za jejich reakce tím, že žádá můÅ...
Keywords: alternativní historie; revizionismus; pravda; prioritních; víra; druhé světové války; nadpřirozených; smrt hitlera; politicko-sci-fi; povídky; alpské tvrz; bavorské tvrz; národní tvrz; jižní pevnost; podzemí; nacistické německo; žukov; stalin; hloupost; vymývání mozku; ovládání mysli; ultra; mk-ultra; nevědomost; kolektivní uvažování; osobní pravda; dlouhou cestu; epické dobrodružství; jiskra; berlín; šílenství; bitva berlín; druhé světové války; posel; hitler mládí; dospívající rozum; noční můry; stíny; führer-bunkru; poslední hitlera; rudé armády; přežití; smrt; úmrtnost; reich kancléřství; opilý strážce; zabývat smrtí; lehkých letadel; luftwaffe; fieseler; německá letadla; bavorsko; pilotka; žena zkušební pilotní; hanna reitsch; adolf hitler; apokalypsa; město válčení; dobyvatel; dobyl; uklidnění; führer; nacismus; fašismus; letu; blábolit; cílů prostředků; osoby samostatně výdělečně; modlitba; vnímání; odpušt
Downloads: 101 2.00 out of 5 stars2.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Фрагмент Зямлі - (Belarusian Edition) - Robert Skyler
ÑпÑÑнае пÑÑгода Ñ Ð²Ð°Ñ'ÑÑÑва, гÑÑÐ°Ñ ÑеÑÑÑ Ð°Ð¿Ð°Ð²ÑданнÑÑ Ð´Ð°ÑледÑе ланÑÑгоÑ, ÑкÑÑ Ð·Ð²ÑзваÑÑÑ ÑалавеÑага дÑÑÑ Ð´Ð° паÑÑаÑÑÐ½Ð½Ñ Ð²ÑжÑваннÑ.   ЭпÑзод 001: ÐÑÑÑленне Ðла   ШÑо ÑабÑÑÑ, ÐºÐ°Ð»Ñ Ð»ÑдзÑ...
Keywords: альтэрнатыўная гісторыя; рэвізіянізм; праўда; прыярытэт; веры; другой сусветнай вайны; звышнатуральнае; смерці гітлера; палітыка-навуковай фантастыкі; апавяданняў; альпійскія рэдут; баварскі рэдут; нацыянальныя рэдут; паўднёвай крэпасці; зямлёй; нацысцкай нямеччыны; жукаў; сталін; глупства; “прамывання мазгоў”; кантролю розумам; мк-ультра; невуцтва; калектыўныя развагі; асабістай праўды; доўгі падарожжа; эпічнае прыгода; свечкі; берлін; вар'яцтва; бітва берлін; другой сусветнай вайны; дастаўляць; гітлерюгенда; падлеткаў разважнасць; начныя кашмары; цені
Downloads: 75 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fragment Terram - (Latin Edition) - Robert Skyler
Adventure Epici rabiem, haec series scrutatur brevis historia catena humana spiritum repetita superstes.   Interludium I: Malum Reicit   Quodsi quid senserit sibi? Non, non dico inter idea circumducitur â semel lotus ergo repetitur â aptare more pullorum in furnum. Sed quotiescumque id attingere scintilla addit supra posse quaerere, quid magis potest? Et faciendo. Fieri putatis quod periculosum esset? Iste navigationem spatium aures vestras sola magna Inconsumptus nihil soluta conversaba...
Keywords: alternate history; nolui ueritas; prius fidem; bellum duo; super-naturam; mors hitler; politicorum-scientia fiction; brevis historia; alpestres castello bavarian; australis arcem cuniculo; zhukov; stalin; stultitia lava-cerebri; animi imperio; mkultra mk-ultra inscitia; epic adventure scintilla; furor pugnae berlin; bellum nuntius hitler; umbra; fuhrer munitum-; novissimis hitler; exercitu servato mors; mortalitas; cancellaria reich ebrius; luftwaffe ciconia; clvi fieseler; german artibus aera; bavaria; rectrix feminae test; adolf hitler; apocalyps urbis belli; placationem fuhrer; nazi; fascist; fugae; rixantur; fines causasque; sibi convicium orationem; veniam; esp; frangere per– deditio; servitus holocaustum defensionis; russia soviet; montis castra sanctorum; finis belli ducem; czech publica; tota victoria bohemian; exercitu socios russian; exercitus gloria poetry; soviet civitatis iura; lupus plaga mater; contumelias proditionem defectio; ignis sale dictatores; imperitiam; aestus sanguinis obsidione; mo
Downloads: 198 2.00 out of 5 stars2.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fragment Earth - (English Edition) - Robert Skyler
An epic adventure into madness, this series of short stories explores the chains that bind the human spirit to the repetition of survival.   Episode 001: Identifying Evil   What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around â once washed, then repeated â to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it...
Keywords: alternative history; revisionism; truth; priority; faith; world war two; supernatural; death hitler; political-science fiction; short stories; alpine redoubt; bavarian redoubt; national redoubt; southern fortress; underground; nazi germany; zhukov; stalin; stupidity; brainwashing; mind control; mkultra; mk-ultra; ignorance; collective reasoning; personal truth; long voyage; epic adventure; spark; berlin; madness; battle berlin; world; messenger; hitler youth; adolescent sanity; nightmares; shadows; fuhrerbunker; last days hitler; army; survival; death; mortality; reich chancellery; drunk guard; dealing with death; light aircraft; luftwaffe storch; fieseler; german aircraft; bavaria; female pilot; female test pilot; hanna reitsch; adolf hitler; apocalypse; city warfare; conqueror; conquered; appeasement; fuhrer; nazism; fascism; flight; babble; ends means; self abuse; prayer; perception; forgiveness; esp; breakthrough; surrender; slavery; holocaust; defensive positions; ration; third reich; soviet russia; moun
Downloads: 541 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]แยก พื้นโลก - (Thai Edition) - Robert Skyler
à¸à¸à¸à¸ à¸±à¸¢à¹à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸², à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸ªà¸±à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¸à¸µà¹à¸à¸¹à¸à¸à¸´à¸à¸§à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸à¸­à¸à¸¡à¸à¸¸à¸©à¸¢à¹à¸à¸µà¹à¹à¸«à¸¥à¸·à¸­à¸£à¸­à¸   001 à¸à¸­à¸: à¸à¸²à¸£à¸£à¸°à¸à¸¸à¸à¸§à¸²à¸...
Keywords: ประวัติ ทางเลือก แก้ไข; ความจริง; ความสำคัญความศรัทธาสงครามโลกครั้งที่สอง; ปาฎิหาริย์; ฮิตเลอร์ตายนิยายวิทยาศาสตร์ – การเมืองเรื่องสั้น; ที่มั่นอัลไพน์; บาวาเรียที่มั่น; ที่มั่นแห่งชาติภาคใต้ป้อม; ใต้ดิน; นาซีเยอรมนี; สตาลิน; โง่เขลา; ล้างสมอง; การควบคุมจิตใจ; ไม่รู้; เหตุผลร่วมความจริงส่วนบุคคลเดินทางยาวและการผจญภัยมหากาพย์; จุดประกาย; กรุงเบอร์ลิน; การต่อสู้เพื่อเ
Downloads: 151 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Kild Maa - (Estonian Edition) - Robert Skyler
Eepiline seiklus hullus, see seeria novellid uurib ahelad, mis seovad inimese vaimu kordamine ellujäämiseks.   Episood 001: Kindlaks Paha   Mis siis, kui inimesed võivad ise mõelda? Ei, ma ei taha pöörleva ideid ümber â pärast pesta, siis korrata â et see sobiks nii nagu paljud kanade Pulk. Aga iga kord jõudes, et säde ei kuulu nende reaktsioon küsides saab, ma parem kui see? Ja siis tee seda...
Keywords: alternatiivne ajalugu; revisionismi; tõde; prioriteet; usku; teise maailmasõja; üleloomulik; surm hitler; poliitilis-ulme; novellid; alpine varustus; baieri varustus; riigi varustus; lõuna-linnus; metroo; natsi-saksamaa; zhukov; stalin; rumalus; ajuloputus; silmas kontrolli; mkultra; mk-ultra; teadmatus; kollektiivse mõttekäiku isiklik; pikk reis; eepiline seiklus; säde; berlin; hullus; lahingu berliini; teise maailmasõja; sõnumitooja; hitler noored; nooruk meelerahu; luupainajad; varjud; führer-punker; viimastel päevadel hitler; punaarmee; ellujäämise; surm; suremus; reichi kantselei; purjus valvur; käsitleb surma; kerglennukid; luftwaffe storchi; fieseler; saksa lennukitootja; baieris; naissoost piloot; naiste katselendur hanna; adolf hitler; apokalüpsis; linn sõjapidamises vallutaja; vallutasid; leplikkus; führer; natsism; fašism; lennu; lalisema; eesmärkide vahendite; füüsilisest kuritarvitamine; palve; taju; andestust; esp; läbimurre; tagastamine; orjuse; holokaust; kaitsev positsio
Downloads: 157 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Brottstycke Jord - (Swedish Edition) - Robert Skyler
Ett episkt äventyr in i galenskapen, utforskar denna serie korta berättelser de kedjor som binder den mänskliga anden till en upprepning av överlevnad.   001 Episod: Identifiera Ont   Tänk om folk kunde tänka själva? Nej, det menar jag inte att vrida pÃ¥ idéer runt â en gÃ¥ng tvättats, upprepas sedan â för att passa som sÃ¥ mÃ¥nga kycklingar i en rotisseri...
Keywords: alternativ historia; revisionismen; sanning; prioritet; tro; andra världskriget; övernaturliga; död hitler; politisk-vetenskap skönlitteratur; noveller; alpin skans; bayerska redutten; nationella redutten; södra fästning; tunnelbana; nazityskland; zjukov; stalin; dumhet; hjärntvätt; tankekontroll; mkultra; mk-ultra; okunnighet; kollektiva resonemang; personlig sanning; lång resa; episkt äventyr; gnista; berlin; galenskap; kamp berlin; andra världskriget; budbärare hitlerjugend; ungdomar förnuft; mardrömmar; skuggor; fuhrer-bunker; sista dagarna hitler; röda armén; överlevnad; död; dödlighet; reich kansli; berusad vakt; handlar döden; lätta flygplan; luftwaffe stork; fieseler; tyska flygplan; bayern; kvinnlig pilot; kvinnlig testpilot; hanna reitsch; adolf hitler; apokalyps; stad krigföring; erövrare; erövrade; undfallenhet; führer; nazismen; fascismen; flykt; jollra; medel; själv missbruk; bön; uppfattar; förlåtelse; esp; genombrott; överlämnande; slaveri; förintelsen; defensiv
Downloads: 152
[texts]Fragmento Tierra - (Spanish Edition) - Robert Skyler
Una aventura épica en la locura, esta serie de cuentos explora las cadenas que se unen el espíritu humano a la repetición de la supervivencia.   Episodio 001: Identificar El Mal   ¿Qué pasa si la gente pudiera pensar por sí mismos? No, no me refiero a girar en torno a las idea â una vez lavados, repite â como para caber tantos pollos en un asador. Pero cada vez que alcance para que la chispa más allá de su reacción puede preguntar, lo hago mejor que esto? Y lue...
Keywords: historia alternativa; el revisionismo; la verdad; la prioridad; la fe; la segunda guerra; lo sobrenatural; la muerte de; la ficción política; la ciencia; cuentos; reducto alpino; reducto bávaro; reducto nacional; fortaleza; alemania subterráneas; nazis; zhukov; stalin; estupidez; lavado cerebro; control mente; mkultra; mk-ultra; ignorancia; razonamiento colectivo; verdad personales; largo viaje; aventura épica; chispa; berlín; locura; batalla berlín; segunda guerra mundial; mensajero; juventud hitler; cordura adolescentes; pesadillas; sombras; führerbunker; últimos días hitler; ejército rojo; supervivencia; muerte; mortalidad; cancillería reich; guardia borracho; lidiar muerte; avionetas; cigüeña luftwaffe; fieseler; aviones alemanes; baviera; mujer piloto; piloto pruebas femeninas; hanna reitsch; adolf hitler; apocalipsis; guerra ciudad; conquistador conquistado; apaciguamiento; führer; nazismo; fascismo; vuelo; termina balbuceo; medios; abuso mismo oración; percepción; perdón; especialment
Downloads: 207 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Serpihan Bumi - (Malay Edition) - Robert Skyler
Sebuah petualangan epik menjadi gila, ini siri cerita pendek menjelajah rantai yang mengikat jiwa manusia dengan pengulangan bertahan hidup.   Episod 001: Mengenalpasti Jahat   Bagaimana jika orang boleh berfikir untuk dirinya sendiri? Tidak, saya tidak bermaksud berputar idea-idea sekitar â sekali dicuci, dan kemudian diulang â untuk berpadanan seperti ayam begitu banyak dalam sebuah alat panggang listrik...
Keywords: alternatif sejarah; revisionisme; kebenaran; keutamaan; iman; perang dunia dua; supranatural; hitler kematian; politik-fiksyen sains; cerita pendek; alpine kubu; benteng bavaria; benteng kebangsaan; selatan benteng; bawah tanah; jerman nazi; zhukov; stalin; kebodohan; cuci otak; kawalan fikiran; mkultra; mk-ultra; ketidaktahuan; penalaran kolektif; kebenaran peribadi; perjalanan panjang; petualangan epik; percikan; berlin; kegilaan; pertempuran untuk berlin; perang dunia; kurir; pemuda hitler; kewarasan remaja; mimpi buruk; bayangan; fuhrer-bunker; hari terakhir hitler; tentera merah; kelangsungan hidup; kematian; kematian; kedutaan; penjaga mabuk; berurusan dengan kematian; pesawat ringan; bangau luftwaffe; fieseler; pesawat jerman; bavaria; pilot wanita; coba perempuan; reitsch hanna; adolf hitler; kiamat; perang bandar; penakluk; menakluk; peredaan; fuhrer; nazisme; fasisme; penerbangan; mengoceh; berakhir bererti; penyalahgunaan; diri; persepsi; pengampunan; esp; terobosan; menyerah; rusia perhambaan; ben
Downloads: 193 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Bruchstück Erde - (German Edition) - Robert Skyler
ein episches abenteuer in den wahnsinn, erkundet diese serie von kurzgeschichten, die die ketten binden den menschlichen geist auf die wiederholung des überlebens.   Folge 001: Identifizierung Bösen   Was passiert, wenn Menschen könnten für sich selbst denken? Nein, ich meine nicht die rotierenden Ideen um â einmal gewaschen, dann wiederholt â wie so viele Hühner in einem Drehspieà passen...
Keywords: wechseln geschichte; revisionismus; wahrheit; priorität; den glauben; zweiter weltkrieg; übernatürlich; tod hitlers; politisch-wissenschaft-fiktion; kurzgeschichten; alpenfestung; bayerischer redoute; nationale redoute; südlichen festung; u-bahn; nazi--deutschland; schukow; stalin; dummheit; gehirnwäsche; geist kontrollieren; mkultra; mk-ultra; ignoranz; kollektive denken; persönliche wahrheit; lange reise; episches abenteuer; funke; berlin; wahnsinn; schlacht berlin; zweiter weltkrieg; bote; hitler-jugend; jugendliche vernunft; alpträume; schatten; führerbunker; letzten tage hitlers; rote armee; überleben; tod; sterblichkeit; reichskanzlei; betrunken schützen; sich; leichtflugzeuge; luftwaffe storch; fieseler; deutsch flugzeuge; bayern; pilotin; testpilotin; hanna reitsch; adolf hitler; apokalypse; stadt kriegsführung; eroberer; erobert; beschwichtigung; fuhrer; nazismus; faschismus; flug; plappern; zweck mittel; sich selbst missbrauchen; gebet; wahrnehmung; vergebung; esp; durchbruch; kapitulatio
Downloads: 321 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Úlomok Zem - (Slovak Edition) - Robert Skyler
Epické dobrodružstvo do Å¡ialenstva, táto séria poviedok skúma reÅ¥azcov, ktoré sa viažu ľudský duch k opakovaniu prežitie.   Epizóda 001: Identifikácia Zlo   Äo keby si ľudia mohli myslieÅ¥ sami za seba? Nie, nemyslím rotujúce okolo myÅ¡lienky â raz prané, potom opakuje â aby sa voÅ¡li tak ako mnoho kurÄiat v gril. Ale zakaždým, keÄ dosiahol na ktoré iskra za ich reakcie tým, že žiada môže, mám lepÅ...
Keywords: alternatívnej histórie; revizionizmus; pravda; prioritných; viera; druhej svetovej vojny; nadprirodzených; smrť hitlera; politicko-sci-fi; poviedky; alpské tvrz; bavorskej tvrz; národné tvrz; južná pevnosť; podzemia; nacistické nemecko; žukov; stalin; hlúposť; vymývanie mozgu; ovládanie mysle; ultra; mk-ultra; nevedomosť; kolektívne uvažovanie; osobné pravda; dlhú cestu; epické dobrodružstvo; iskra; berlín; šialenstvo; bitka berlín; druhej svetovej vojny; posol; hitler mladosti; dospievajúci rozum; nočné mory; tiene; führer-bunkri; posledné hitlera; červenej armády; prežitie; smrť; úmrtnosť; reich kancelára; opitý strážca; zaoberať smrťou; ľahkých lietadiel; luftwaffe bocian; fieseler; nemecká lietadla; bavorsko; pilotka; žena skúšobný pilotné; hanna reitsch; adolf hitler; apokalypsa; mesto bojovanie; dobyvateľ; dobyl; upokojenie; führer; nacizmus; fašizmus; letu; blábolit; cieľov prostriedkov; osoby samostatne zárobkovo; modlitba; vnímanie; odpusteni
Downloads: 105 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Фрагмент Земята - (Bulgarian Edition) - Robert Skyler
едно епиÑно пÑиклÑÑение в лÑдоÑÑ, Ñази поÑедиÑа Ð¾Ñ Ñазкази изÑледва веÑиги, коиÑо Ñе ÑвÑÑÐ·Ð²Ð°Ñ Ð½Ð° ÑовеÑÐºÐ¸Ñ Ð´ÑÑ ÐºÑм повÑоÑение на оÑелÑване...
Keywords: алтернативна история; ревизионизъм; истина; приоритет; вяра; втората световна война; свръхестественото; хитлер смърт; политико-научна фантастика; разкази; алпийски редут; бавария редут; националните редут; южната крепостна; подземни; нацистка германия; жуков; сталин; глупостта; промиване мозъка; контрол съзнанието; невежеството; колективни разсъждения; лични истината; дълги пътувания; епично приключение; искра; берлин; лудост; битката берлин; втората световна война; пратеник; младежта хитлер; юноши здрав разум; кошмари; сенки; фюрера-бункер; последните хиÑ
Downloads: 90 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Aðskilja Jörð - (Icelandic Edition) - Robert Skyler
Epic ævintýri í brjálæði, þessari röð smásagna skoðar keðjur sem halda menn anda að endurtaka að lifa af.   Ãáttur 001: Finna Illu   Hvað ef fólk gæti hugsað sér? Nei, ég meina ekki snúast þær hugmyndir um â einu sinni þvegið, síðan endurtekið â að passa eins og svo margar hænur í ofn. En í hvert sinn að ná í þessi neisti út viðbrögð þeirra með því að...
Keywords: val sögu; endurskoðun; sannleika; forgangur; trú; seinni heimsstyrjöldina; super-eðli; dauði hitler; pólitískt vísindaskáldsögur; smásögur; alpine fort; bæjaralandi fort; innanlands fort; suður-vígi; neðanjarðar; þýskalands nasista zhukov; stalín; heimska; hugarflug; huga stjórna; mkultra; mk-ultra; fáfræði; sameiginlega ástæðan; persónuleg sannleikann; löng ferð; epic ævintýri; neisti; berlin; brjálæði; bardaga berlín; seinni heimsstyrjöldina; sendiboði; hitler æskulýðsmála; unglingur sane; martraðir; skugga; fuhrer-bunker; síðustu daga hitler; rauður; lifun; dauða; dánartíðni; reich chancellery; drukkinn gæta; takast dauðann; létt loftfar; luftwaffe stork; fieseler; þýsku flugvélum; bæjaralandi; kvenkyns flugmaður; kona próf flugmaður; hanna reitsch; adolf hitler; apocalypse; borg hernaði; sigurvegari; sigruðu; appease; fuhrer; nasismi; fasisma; flug; babble; endar leiðir; sjálf misnotkun; bæn; skynjun; fyrirgefningu; esp; bylting; uppgjöf
Downloads: 227 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fragment Aarde - 001 - S.S.H.U.T. (Afrikaans Edition) - Robert Skyler
'N epiese avontuur in waansin, is hierdie reeks van kortverhale verken die kettings wat bind die menslike gees na die herhaling van oorlewing.   Aflevering 001: Identifisering Van Kwaad   Wat as mense kan dink vir hulself? Nee, ek bedoel nie die draai van die idees rondom – een keer gewas word, dan herhaal – om in te pas soos so baie hoenders in 'n grill. Maar elke keer bereik deur te vra vir daardie vonk buite hul reaksie kan, doen ek beter as dit? En dan dit te doen...
Keywords: alternatiewe geskiedenis; revisionisme; die waarheid; prioriteit; geloof; die wêreld oorlog; bonatuurlike; dood hitler; politieke-wetenskap fiksie; kort storie; alpine redoute; beierse redoute; nasionale redoute; suidelike fort; grond; nazi--duitsland; zhukov; stalin; onnoselheid; breinspoeling; gedagte beheer; mkultra; mk-ultra; onkunde; kollektiewe redenasie; persoonlike waarheid; lang reis; epiese avontuur; vonk; berlyn; waansin; stryd berlyn; wêreld oorlog twee; boodskapper; hitler jeug; adolessent gesonde verstand; nagmerries; skadu; fuhrer-bunker; laaste hitler; rooi weermag; oorlewing; dood; sterflikheid; kanselarij; dronk; handel dood; ligte vliegtuig; luftwaffe ooievaar; fieseler; duitse vliegtuie; beiere; vroulike vlieënier; vroulike toets vlieënier; hanna reitsch; adolf hitler; apokalips; stad oorlogvoering; oorwinnaar; verower; paaibeleid; fuhrer; nazisme; fascisme; vlug; kekkel; eindig beteken; self misbruik; gebed; persepsie; vergifnis; esp; deurbraak; oorgawe; slawerny; holocaust; verdedige
Downloads: 190
[texts]Θραύσμα Γη - (Greek Edition) - Robert Skyler
μια εÏική ÏεÏιÏέÏεια ÏÏην ÏÏέλα, αÏÏή η ÏειÏά διηγημάÏÏν εξεÏεÏνά ÏÎ¹Ï Î±Î»ÏÏÎ¯Î´ÎµÏ ÏÎ¿Ï ÏÏνδέοÏν Ïο ανθÏÏÏινο ÏνεÏμα με Ïην εÏανάληÏη ÏÎ·Ï ÎµÏιβίÏÏηÏ...
Keywords: εναλλακτική ιστορία; ρεβιζιονισμού; αλήθεια; κατά προτεραιότητα; την πίστη; δευτέρου παγκοσμίου πολέμου; υπερφυσικό; ο χίτλερ το; την πολιτική-επιστημονικής φαντασίας; διηγήματα; αλπικό οχυρό; βαυαρίας οχύρωμα; εθνικό οχύρωμα; νότια φρούριο; υπόγεια; ναζιστική γερμανία; ζούκοφ; στάλιν; ηλιθιότητα; πλύση εγκεφάλου; έλεγχος; άγνοια; συλλογική συλλογιστική; προσωπική αλήθεια; μακρύ ταξίδι; επική περιπέτεια; σπινθήρας; βερολίνο; τρέλα; μάχη βερολίνο; δευτέρου παγκοσμίου πολέμου; αγγελιαφόρος; νεολαίας χίτλερ; έφηβος λογικότητα; εφιάλτες; σκιές; καυσίμων; τελεÏ
Downloads: 108 3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars3.00 out of 5 stars(1 review)
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Refine your search:

File formats
MP3 files
Any audio file
Movie files
Images

Related collections

opensource

Related creators

Robert Skyler

Related mediatypes

texts